Yürürlüğe sokulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün iş yerlerine risk analizi ve değerlendirilmesi yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Temel iş sağlığı ve iş güvenliği, acil durum eylem planı yapılması da yeni yükümlülükler arasındadır.

Çalışan personellerin sağlığının güven altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması, mesleki risklerin analizlerindeki temel hedeftir. Risk analizi ve değerlendirmeleri, iş ile alakalı olan faaliyetlerden kaynaklı olan ve çalışan personeller ile birlikte çevreye de zarar verebilecek olan bütün risklerin asgari seviyelere indirilmesini sağlar. Risk analizi ve değerlendirmeleri aynı zamanda iş verimliliğini de artırır ve rekabet gücünüzün artmasına da katkı sağlar.

İşyeri ve Çalışan Güvenliği

İş sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olan mevzuatlara ilişkin bütün uygulamalarda firmanıza pratik çözümler sunmaktayız. Bu doğrultuda bütün eğitim çalışmalarımızı sürdürerek, risk analizi ve değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Pek çok farklı sektörde yer alan işletmenin en uygun şekilde gerekli tedbirleri almasını sağlayan firmamız, profesyonel ekibi ile işyerinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesini sağlamıştır.

İşyeri ile ilgili olan risklerin ortaya çıkartılması, risklerden doğabilecek olan zararın minimum seviyelere indirilmesini sağlamaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için ve çalışanlarınızın iş sağlığı ile işyerinizin güvenliği için uzmanlarımız işletmenizin verimliliğini artırabilecek olan risk analizi çalışmaları yapmaktadır.