Firmalar uzman hekimleri kendi bünyelerinde bulundurdukları zaman uzman hekimleri de denetleyebilecekleri bir sistem kurmak zorunda kalırlar. Bu sistemi kurabilmek ise başka bir uzmanlı alanına ihtiyaç duymaktadır. Denetim mekanizmasının kurulmadığı durumlarda firmanın eksiklerini öğrenebilmesi mümkün değildir.

OSGB’ler sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yerinde denetimlere tabi tutulurlar. Çalışmaları kanunlara uygun şekilde yapan uzmanlardan hizmet aldığınız zaman hayati önem taşımakta olan iç denetim sistemini de almış olursunuz.

Esneklik
OSGB, ortak sağlık ve güvenlik hizmetleri aldığınız zaman istediğiniz an güvenlik uzmanı ve işyeri hekiminin sürelerinde ve kendilerinde değişiklik yapabilirsiniz. Personel değişikliği yapmak çoğu firma için büyük bir zaman kaybıdır. OSGB size bu esnekliği sunar.

Optimum Maliyet
Firmanın bünyesinde bulundurmanız gereken işyeri hekimi ve iş güvenliğini bir arada sunmakta olan OSGB, maliyetinizi optimum seviyelere çekebilmenizi sağlar. Hizmeti dışarıdan aldığınız zaman mali yükümlülüklerden kar edersiniz.

Firmanın kendi uzmanlık alanındaki faaliyetlerine devam etmesi ve ana işine devam etmesi diğer işlere daha fazla zaman ayırabilmesini sağlar. Özellikle KOBİ’lerin kendi işlerine odaklanmaları işlerini büyütebilmeleri için son derece önemlidir.

OSGB sayesinde iş yerinizde acil durumlarda meydana gelebilecek riskleri önceden analiz edebilirsiniz. Böylelikle, acil durumlar meydana geldiği zaman can ve mal kayıplarını minimum düzeye getirmiş, önlem almış olursunuz. Tehlikelere karşı donanımlı hale gelen firmanız personellerinizin can güvenliğini de güven altına alır.

Previous PostNext Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir