Mobil Sağlık Hizmeti

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından sağlanan mobil sağlık hizmeti, iş güvenliği çerçevesinde, yönetmeliklerde yer alan sağlık taramalarının seri bir biçimde ve pek çok kişiyi kapsayacak şekilde mobilize edilmesidir.

Yaygın olarak, işyerlerinde çalışmakta olan ve belirli periyotlar ile kontrolden geçmesi gereken kişiler & gruplar için verilen mobil sağlık hizmeti, kişilerin toplu bir biçimde sağlık merkezine başvurmadan, bulundukları yerde sağlık taranmasından geçmelerine imkân sağlar; bununla beraber, hizmetin kalitesi ve hızı da korunur.

Mobilize edilmiş araçlar (gezici İSG aracı) ile tahlil ve incelemelerin yerinde yapılmasını olanaklı kılan mobil sağlık hizmeti ayrıca, yüksek hızda ve sayıda üretimin yapıldığı işyerlerinin, işleyişini durdurmasına veya yavaşlatmasına gerek kalmadan gerçekleştirilebildiği için de oldukça idealdir. Buna ek olarak, her bir çalışan için, sağlık merkezine başvurması amacıyla ayrı bir izin düzenlemek gerekmediğinden de işyerinin ilgili departmanları için oluşabilecek iş yükü de ortadan kalkar.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için rapor düzenlenmesine; riskli durumların teşhisinin, takibinin ve tedavisinin sağlanmasına imkân tanıyan mobil sağlık hizmeti, işverenler tarafından talep edildiği durumda hızlı bir biçimde organize edilmektedir.

Mobil Sağlık Hizmeti Sırasında Gerçekleştirilen Testler

Mobil sağlık hizmeti dâhilinde, iş güvenliğine ilişkin kanunlarda belirtilen sağlık muayeneleri ve testleri, işyeri hekimliği uzmanlığı bulunan profesyonel sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilir.

İşyeri hekiminin inisiyatifi ve işin gereklilikleri doğrultusunda değişiklik göstermekle beraber, mobilize sağlık hizmeti kapsamında yaygın olarak aşağıdaki testler uygulanır:

Fizyolojik testler:

 • Akciğer Grafisi
 • Odyometri Testi (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Otorefraktometre(Göz Ölçümü)
 • EKG (Elektrokardiyografi)

Laboratuvar testleri:

 • Tam Kan Sayımları – CBC, Hgb, HCT, WBC, PLT
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • İdrarda TCA Analizi
 • İdrarda Fenol Analizi
 • İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri (LFT) / Karaciğer Enzim Analizleri
 • Akut Hepatit Testleri
 • Lipid Panel Testi – Kolesterol, Doğrudan LDL, HDL, Trigliserid
 • Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin vs.)
 • Portör Muayenesi
 • Ağır Metal Analizleri (Alüminyum)

Bunların haricinde, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerinde yapılması zorunlu tutulan, aşı uygulamaları (tetanos, grip, sarılık, koruyucu aşılar vb.) da mobil sağlık hizmeti kapmasında gerçekleştirilir.