İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmiş olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş uzmanlara işyeri hekimi denilir. İşyeri hekimleri, işyerindeki sağlık hizmetlerini ifa etmek ile yükümlüdür. İş kazalarının ve mesleki hastalıklarının günümüzde artış göstermesi işyeri hekimliğine duyulan ihtiyacı çoğaltmaktadır.

Hangi İşletmeler İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır?

Yeni gelen kanunlar çerçevesinde düşük tehlike sınıfında yer alan işyerleri ve kamu kurumları için de işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşveren kişilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü vardır.

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimi, çalışan personellerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanabilmesi ve işyerlerinde çalışan personellerin sağlığını tehdit eden unsurların engellemesi üzerine çalışmalarını sürdürür. İşyerinde iş sağlığını ve güvenliğini oluşturma konusunda görevlendirilen işyeri hekimleri, yardımcı sağlık personeli ve işyeri hemşiresi ile birlikte de çalışırlar. İşyeri hekimi aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin şartlarına uyulmasını da sağlar ve gerektiği zaman rapor verir.

İşyeri içindeki işçi sağlığını ve güvenliğini oluşturan işyeri hekimi, işverenlere danışmanlık ve rehberlik yapmak ile görevlidir. Ayrıca işyeri hekimi çalışanlara sağlık konusunda genel eğitimler de sunar ve eğitimin devamlılığını sağlar. İşyeri hekiminin bir diğer görevi ise periyodik muayenelerdir. İş sağlığı gözetimi ve denetlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen negatif durumların takibi ve değerlendirmesi de işyeri hekimlerinin görevleri arasındadır.