Çalışan kişilerin mevcut veya yapacakları yeni iş ve işlemleriyle ilgili, karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınması ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi işe giriş muayeneleri ile sağlanmaktadır. İşe giriş muayenesinin periyodik muayene raporu “işyeri hekimi” tarafından verilmektedir. 6331 sayılı İş Kanunu’na göre, yeni işe başlayacak olan çalışanların muayene olmaları zorunludur. İşe giriş muayeneleri aşağıdaki testleri ve tetkikleri kapsamaktadır;

Akciğer Filmi

Akciğer grafisi, göğüs hastalıklarının tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları çok sık görülmektedir. Bu risk sonrasında tedavi zor veya imkansız olabileceği için bu hastalığa yakalanma riskinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Solunum Fonksiyon Testi

Akciğer fonksiyonları solunum fonksiyon testi (SFT) ile değerlendirilir. Akciğer hastalıklarının tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak bu işlem kullanılmaktadır.

Odyometri (İşitme Testi)

İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesinde odyometri uygulamasından yararlanılmaktadır. Ayrıca hastalığın tedavi ve teşhisinde de bu yöntem kullanılmaktadır.

Portör Taramaları

Boğaz ve burun kültürü, dışkının mikroskobik olarak incelenmesi, gaita kültürü ve hepatit B taramasını içermektedir.

Göz Taramaları

Çalışan personellerin görme düzeylerinin yeterli olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için göz taramalarına ihtiyaç duyulmaktadır. İş yerinizde pratik bir şekilde yapılabilen bu testler daha sonra göz uzmanları tarafından değerlendirme altına alınmaktadır.

Laboratuvar Tetkikleri

Takip parametreleri olarak kullanılan modern laboratuvarlarda yaptığımız laboratuvar testleri arasında idrar tahlili, kan grubu, anti HBS, HIV, HCV, kreatin, tetanoz, grip ve sarılık aşıları, trigliserid ve kanda kurşun testi gibi testler yer almaktadır.

Tetkikleri kendi bünyemizde yer alan özel laboratuvar ortamında yaptıktan sonra özel görüntüleme merkezimizde yorumlamaktayız. Her biri alanında uzman olan hekimlerimiz ile bu hizmetleri sunmaktayız.