İş yerlerindeki sektörel ve yapısal durumlar göz önünde bulundurularak görevlendirilen iş güvenliği uzmanları iş yerlerindeki güvenliğin ve iş sağlığının karşılanması üzere görev yaparlar. İş verenlerin 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanını görevlendirmesi zorunluluğu mevcuttur.

İş güvenliği uzmanlarının uzmanlık belgesine sahip olması, iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan personel sayısının dikkate alınarak seçilmesi de işverenlerin yükümlülükleri arasındadır. İşveren kişiler, iş güvenliği uzmanını, anlaşma sağlayabilecekleri ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak seçebilirler.

İlgili mevzuatlara göre, işveren kişilerin görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun, yazılı olarak bildirilmiş tedbirleri ve önlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mevzuata göre, işveren kişiler çalışan personellerinin sağlık ve güvenliğini sağlayabilmek amacı ile aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır ve bu yükümlülükleri iş güvenliği uzmanlık hizmetleri alarak sağlayabilirler.

İş Güvenliği Uzmanları’nın Görevleri Nelerdir?

– İş yerindeki çalışmalar ve yapılacak olan değişiklikler ile ilgili tasarım, makine ve diğer tüm ekipmanların mevcut durumu, seçimleri ve kullanılan maddeler ile birlikte işin planlanması ile ilgili işverenlere önerilerde bulunmak.
İş sağlığı ve güvenliği için işyerinde alınması gereken bütün tedbir ve önlemlere karşı işverene yazılı bildirim sunmak.
İş yerinde ortaya çıkabilecek olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerinin araştırılması ve tekrar etmemesi için alınacak önlemler konusunda işverene yazılı önerilerde bulunmak.
İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesinin yapılması ile ilgili çalışmalara ve uygulanmasına dahil olmak, risk değerlendirmesi sonrasında alınacak olan sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene öneride bulunmak ve takibini yapmak.
Çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri mevzuata uygun şekilde planlamak ve işverenin onayına sunmak ile ilgili planların yapılması.