İş yerlerinde acil durumlar ile ilgili Yönetmelik gereği işveren kişilerin çalışma ortamı ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulduğu bir acil durum eylem planına sahip olması gerekmektedir. Üretim içerisinde yer alan maddeler ve iş ekipmanlarını göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek olağanüstü durumları değerlendirmek, çalışan personelleri ve iş yerlerini etkilemesi durumunda acil durumları önceden belirlemek ve bu durumlar meydana geldiği zaman olumsuz yöndeki etkileri önleyebilecek tedbirleri almak ile yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları çerçevesinde hazırlanan risk değerlendirmeleri potansiyel tehlikelerin yok edilmesi süreçlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşması için rehber niteliği taşımaktadır. İş Güvenliği Uzmanları, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için risk analizi çalışmaları yapmaktadır.

Risk değerlendirme çalışmaları tehlikeli maddeler ve üretim süreçleri ile birlikte çalışanların mevcut durumlarını da kapsamaktadır. İş yerlerinde meydana gelebilecek olan deprem ve yangın gibi beklenmedik durumlarda yapılması gereken acil müdahaleler “Acil Durum Eylem Planı” ile belirlenmektedir.

Acil Durum Eylem Planı Oluşturulması Zorunlu mu?

Çalışma ortamında meydana gelebilecek olan yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangına karşı alınabilecek olan önlemler hakkında işletmelere eğitimler verilerek, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

İş yerlerinin mevcut durumları göz önünde bulundurularak çalışan personellere yangın, deprem, sel, sabotaj, ilkyardım gibi acil durumlar hakkında eğitimler verilmektedir. Acil durum eylem planları, istenmeyen durumlara hazırlıksız yakalanmanın önüne geçebilmenizi sağlamaktadır. Can ve mal kaybını en aza indirmek için acil durum eylem planları hazırlanmalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte bütün iş yerleri için “Acil Durum Planları” zorunlu kılınmıştır. Planlar, iş yerlerinde ve çalışma alanlarında ortaya gelebilecek değişimler, acil durum tatbikatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar sonucunda belirli zaman aralıkları ile gözden geçirilmektedir.